Tennisvereniging Mallumse Molen

Eibergen, daar moet je gespeeld hebben!

EIBERGEN - Tennisvereniging TV Mallumse Molen zal banen moeten afstoten om het hoofd boven water te houden. Ook moet de club meer jonge leden zien binnen te halen en ze vervolgens behouden.

André Scheffers 30-10-18, 08:13

Wie deze zondagmorgen het tennispark in Eibergen oploopt krijgt niet meteen de indruk dat het hier om een vereniging gaat die de door de jaren heen van 640 leden in de hoogtijdagen naar 261 op dit moment is gekrompen. Het huidige bestuur onder leiding van voorzitter Paul Jonker is een tijdje geleden begonnen met een inventarisatie van punten die om maatregelen vragen. ,,Dat zijn in de eerste plaats de banen", geeft Jonker aan. ,,We hebben er zeven en dat zijn er een paar te veel voor nog geen driehonderd leden. Verder loopt de aanwas van jeugd achter en  zijn meer dertigers en veertigers ook zeer welkom. Daarnaast zoeken we hier op de Bijenkamp naar samenwerking met andere sportverenigingen. Daar zullen we naartoe moeten, willen we hier nog jarenlang met plezier op de Bijenkamp kunnen tennissen. We pleiten voor een koepel, om als sportverenigingen echt wat voor elkaar te kunnen betekenen. Dat komt elke vereniging ten goede. Niet alleen TV Mallumse Molen.

Toernooileider Hilde Weerman meldt 164 deelnemers aan het Najaarstoernooi deze week bij Mallumse Molen. Een mooi aantal dat al een tijd stabiel is dankzij goede contacten met de collega-verenigingen in de omtrek, geeft ze aan. Toen de club in de jaren 90 nog ruim zeshonderd leden telde, waren alle zeven banen hard nodig. Volgens de maatstaf van de KNLTB, één baan per honderd leden, zouden de Eibergse tennissers momenteel aan drie banen genoeg hebben. Dat is echter te rigoureus, geeft bestuurslid Jeroen Bennink aan. We willen twee banen afstoten en daaraan een andere invulling geven. Want ze simpelweg niet meer gebruiken, werkt verpaupering in de hand. Ze aanhouden en onderhouden kan niet meer uit met ruim 260 leden. We hebben ze er liggen en we zoeken nu naar een vorm van exploitatie van die ruimte op ons park.

Lees hier het gehele artikel uit de Tubantia.

Zoals bekend, konden er kandidaten genomineerd worden voor de felbegeerde eretitel 'Vrijwilliger van het jaar'! De vrijwilligers die de meeste nominaties hebben gekregen, zijn:

Tonny te Koppel
Ondanks zijn gezondheid doet Tonny nog steeds erg veel voor de vereniging. Tonny zet zich al jaren enorm in voor het onderhoud van de banen en het tenniscomplex. Daarnaast is hij ook regelmatig te vinden in de kantine, waar hij met plezier bardiensten draait!

Yolanda Gerritse
Yolanda is in 2007 gestart als voorzitter van de jeugdcommissie binnen onze vereniging. In 2012 heeft zij het stokje overgedragen en ging ze als secretaris aan de slag in het bestuur. Ondanks dat Yolanda geen 'vaste taken' meer heeft, is zij nog steeds heel betrokken en actief in de organisatie van losse evenementen!

Jaap Spoor
Ook Jaap is al heel wat jaren actief binnen onze vereniging. Is het niet als bestuurslid, dan wel als vrijwilliger kantine- of onderhoud. Jaap zet zich met ziel en zaligheid in voor onze vereniging en is altijd bereid om te helpen (halfjaarlijkse schoonmaak, een kantinedienst overnemen, neemt de inkoop voor zijn rekening)!

 

Hoe en op wie stemmen jullie?

Omdat Yolanda ook genomineerd is, is het fair om het tellen van de stemmen door een ander uit te laten voeren. Zet de naam van de kandidaat waarop je wilt stemmen in een mail en stuur deze vóór 15 november a.s. naar Evelien Temmink. Het mailadres van Evelien is . Namens de kandidaten alvast bedankt voor je stem!

 

Clubavond

Op 30 november a.s. wordt tijdens de clubavond de vrijwilliger van het jaar 2018 bekend gemaakt. Naast de kandidaten en de kampioensteams heet het bestuur natuurlijk ook alle leden inclusief partner welkom.

Het zou fijn zijn als je vóór 28 november a.s. via de mail aan Saskia Kleinluchtenbeld laat weten of je (met of zonder partner) komt. Het mailadres van Saskia is . Het belooft weer een gezellige avond te worden!

Voor nieuwe leden:

 • Alleen lidmaatschap voor € 95,-**
 • Half jaar abonnement van 01-07 t/m 31-12-2018 voor € 60,-**
 • Zomerabonnement 01-07 t/m 30-09-2018 voor € 35,-***
 • Lidmaatschap en 5 lessen voor € 135,-**
 • Lidmaatschap en 10 lessen voor € 175,-**

Overzicht wekelijks trainingsaanbod:
Groepstraining 2 personen 5 weken een ½ uur
Groepstraining 4 personen 5 weken een 1 uur
Privétraining in overleg

** actietarieven enkel voor het eerste jaar, je was vorig jaar geen lid, lidmaatschap tot wederopzegging.
*** lidmaatschap wordt automatisch stopgezet. U wordt niet aangemeld bij de KNLTB.


Voor bestaande leden (starters en gevorderden):

 •   5 lessen voor € 60,-
 • 10 lessen voor € 115,-

Duur lessen zoals hierboven beschreven bij 'Overzicht wekelijks trainingsaanbod'. 


Aanmelden kan via het volgende formulier:

Aanmeldformulier lidmaatschap en/of tennislessen Senioren

In 2018 hebben we iedere maand een verenigingsles gehouden en zowel de leden als Jord, onze clubtrainer, ervaren deze les als positief. De combinatie van techniek bijschaven, sociale contact opdoen en tennisplezier, maken het tot een succes. Daarom is in overleg met het bestuur besloten om de frequentie van deze verenigingsles te verhogen naar 1x per 2 weken.

De volgende data zijn gepland:

2018 7-nov 21-nov 5-dec 19-dec      
2019 16-jan 30-jan 13-feb 27-feb 13-mrt 27-mrt 10-apr
  24-apr 8-mei 22-mei 5-jun 19-jun 3-jul 17-jul
  11-sep 25-sep 9-okt 23-okt 6-nov 20-nov 4-dec
  18-dec            

De actuele data staan altijd bijgewerkt op de Facebookpagina van TV Mallumse Molen.

Mocht je toch vragen hebben, neem dan contact op met Jeroen Bennink of Jord klein Gunnewiek.

Hopelijk zien we jullie snel op de baan.

Verenigingslessen 2018 nieuw

Sleepnetten TVMM

Beste clubleden,

Dit bericht is een herinnering dat er vanaf 1 oktober 2018 alleen gepind kan worden. De reden voor het doorvoeren van deze stap binnen de kantine is de bezetting. Om de kantinedienst, door alleen te pinnen, makkelijker te maken hopen wij de drempel voor het draaien van een bardienst te verlagen om zo meer leden bereid te vinden om (af en toe) te helpen. Wil jij graag de club helpen in de kantine? Neem dan contact op met , dan zoeken wij samen naar een passende oplossing.

Met vriendelijke groet,
Stefan Menkhorst
Voorzitter kantinecommissie TVMM.

P.S. Vergeet je pinpas niet mee te nemen voor een drankje in de kantine!

20180518 Uitnodiging Kennismaking Smashcourt blz 1

Update toekomst Tennisvereniging Mallumse Molen

Op 20 maart is een informatieavond geweest, waar interactief werd ingegaan op de toekomst van onze vereniging. De afgelopen 2 jaar is dit een terugkerend thema, omdat het ledenaantal al veel jaren een terugloop (gemiddeld -5%) kent. Door dit teruglopende ledenaantal gaan we ook financieel de pijn hiervan voelen en teren we in op eigen vermogen. Vanuit de volgende speerpunten willen we als bestuur en klankbordgroep samen met al onze leden, de negatieve spiraal doorbreken en er weer een gezellige en opbouwende vereniging van maken:

 • Ontwikkeling park
 • Organisatie
 • Communicatie

Een optimaal samenspel tussen deze speerpunten kan er voor zorgen dat we de positieve lijn weer te pakken krijgen.
Omdat we niet willen blijven praten, hebben we 2 werkgroepen gevormd met als doel concreet acties te ondernemen; Het betreft de werkgroepen “Baankeuze” en “Organisatie & Communicatie”.

De laatste werkgroep wordt door Paul Jonker aangevuld met Karin Konniger, Dinant Saaltink, Toon van de Sandt en Anja Schreurs gevormd en zal binnenkort samen komen.
De werkgroep Baankeuze is inmiddels een aantal keer bij elkaar geweest en werkt stap voor stap toe naar de keuze voor vervanging van de toplaag. Om goed overwogen te kunnen bepalen wanneer de banen uiterlijk vervangen moeten worden, wordt er aanvullend advies bij de KNLTB en leverancier Antea ingewonnen. Om die reden kan het feitelijke beslismoment niet eerder dan in de tweede helft van 2018 plaats vinden, maar we streven ernaar vaart te maken gezien het belang voor ons als vereniging.

Uitnodiging

Graag willen we alle leden de gelegenheid bieden om kennis te maken met een alternatieve toplaag Smashcourt. Zondagmiddag 27 mei a.s. van 13-15u zijn de tennisbanen van T.V. Rekken gereserveerd voor alle leden van onze vereniging, om zelf te ervaren wat de speeleigenschappen zijn van Smashcourt. In Rekken heeft men Smashcourt als toplaag. Erik Kleinluchtenbeld en Jord klein Gunnewiek zijn aanwezig om advies te geven en specifieke speeleigenschappen te bespreken. Deze kennismakingsclinic wordt speciaal georganiseerd voor alle leden, die nog nooit op smashcourt hebben gespeeld en/of graag mee willen denken in de keuze voor onze vereniging. Dit is dus dé kans om een mening te vormen en met elkaar te discussiëren over de voor en nadelen. Ben je niet in de gelegenheid op 27 mei te komen, dan is er in overleg met Jeroen Bennink zeker een mogelijkheid om een ander moment deze ondergrond te testen.

Het doel van bovenstaande is om in de loop van dit jaar tot besluitvorming te komen met welke toplaag we als vereniging verder willen. Als werkgroep streven we naar het concreet maken van een totaal duurzaam investeringsplan voor een upgrade van ons park, zodat een investering in lijn ligt met de toekomstvisie.

Wij vinden het erg belangrijk dat alle leden een goed onderbouwde keuze kunnen maken. Het is dan ook ieders eigen verantwoordelijkheid om zijn of haar stem te onderbouwen met praktijkervaring.

Als je aanwezig wilt zijn op deze tennis clinic Smashcourt, meld je dan aan bij Jeroen Bennink:  of 06-31901714.

Sportieve groeten,

Werkgroep Baankeuze – Parkontwikkeling
Marco van der Woude
Maike klein Gunnewiek
Erik Kleinluchtenbeld
Bennie Olthof
Jeroen Bennink

Op zaterdag 21 april wordt er 's ochtends door leden weer geklust aan clubgebouw en terrein.

De werkzaamheden die 'liggen' zijn:

 • schoonmaak boeien en doeken;
 • herstel gaashekwerk (stormschade)
 • herstel bestrating
 • groenonderhoud zoals graskanten afwerken
 • schilderwerk

In ruil krijg je een gezellige ochtend met een hapje en een drankje. We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Wanneer we ook op jouw hulp mogen rekenen reageer dan via .

Groet, Bennie Olthof en Gerald Boswinkel

Beste leden,

Dinsdag 20 maart a.s. vindt de jaarlijkse ALV plaats in ons clubhuis op de Bijenkamp. Concreet betekent dit dat we de avond starten met het officiële deel. Na de pauze willen we een terugkoppeling geven van wat de klankbordgroep afgelopen jaar aan informatie heeft verzameld en willen we met jullie van gedachten wisselen over hoe jullie de toekomst van onze vereniging zien.

De klankbordgroep heeft vorig jaar tijdens de Brainstormavond van 19 januari een presentatie geven over een 4 tal scenario’s;
Optie 1: 4 nieuwe banen met toplaag
Optie 2: 4 nieuwe banen met beach
Optie 3: 4 nieuwe banen met padel
Optie 4: 4 nieuwe banen met padel en beach

De leden kwamen zelf met het voorstel om een opblaashal tot de scenario’s te rekenen.

De klankbordgroep heeft al deze punten zorgvuldig beken, besproken en berekend. Hiervoor hebben zij diverse bronnen aangeboord. Gesprekken met Boemerang, Tezz, Bennekom, Winterswijk en ook de notaris.

De uitkomst van al deze informatie willen wij graag deze avond met jullie delen.

Daarnaast hebben we B. Gilissen uitgenodigd om samen met jullie van gedachten te wisselen over de toekomst van onze vereniging. Hoe zien wij als leden onze vereniging over 5 of 10 jaar. Er zijn vele taken binnen een vereniging. We hebben vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn, maar deze zijn niet voldoende om alle plannen en ideeën te realiseren. Wanneer iedereen wat doet kun je de lasten verlagen en komt het niet op de schouders van een relatief kleine groep. Graag horen wij jullie ideeën en mening hierover.

Daarom nodigen we u van harte uit om op dinsdag 20 maart om 19.30 uur in ons clubhuis aanwezig te zijn.

De agenda voor de ALV/ledeninformatieavond ziet er als volgt uit:

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 4 april 2017
 3. Mededelingen
 • Ontwikkeling ledenaantal
 • Resultaat Opendag, AH actie
 • Initiatief gezamenlijke Opendag Bijenkamp
 • Opnieuw opstarten verenigingsles
 • Komst Benoit Gilissen
 1. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur m.i.v. 2018
 • Saskia Kleinluchtenbeld: aftredend secretaris: herkiesbaar.
 • Overige bestuursleden; 2019Miranda Wahl (penningmeester), Karin Snijder (algemeen bestuurslid), 2020 Jeroen Bennink (algemeen bestuurslid), Paul Jonker (voorzitter)
 1. Jaarverslagen diverse commissies
 2. Financieel jaarverslag en balans 2017
 • De documenten liggen 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 1. Verslag kascommissie
 2. Decharge van het bestuur
 3. Vaststelling begroting 2018

20.15 uur PAUZE

 1. Toekomst TV Mallumse Molen
 • Terugblik afgelopen jaar
 • Ontwikkeling park
 • Vervanging banen
 • Vernieuwing park
 • Duurzaamheid TVMM (met gastspreker Benoit Gilissen)
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Met trots stellen wij aan u voor de vrijwilliger van het jaar 2017: Paul Jonker. Natuurlijk zijn we ook megatrots op de andere kandidaten Jaap Spoor en Jan Swam.

Paul Jonker vrijwilliger vh jaar 2017Jaap Spoor

Activiteitenkalender

November 2018
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Sponsors

Eet-Feestcafé de Klok

Logo AssurantiekantoorWormgoor

AssurantiekantoorWormgoor