Tennisvereniging Mallumse Molen

Eibergen, daar moet je gespeeld hebben!

Op zaterdag 21 april wordt er 's ochtends door leden weer geklust aan clubgebouw en terrein.

De werkzaamheden die 'liggen' zijn:

 • schoonmaak boeien en doeken;
 • herstel gaashekwerk (stormschade)
 • herstel bestrating
 • groenonderhoud zoals graskanten afwerken
 • schilderwerk

In ruil krijg je een gezellige ochtend met een hapje en een drankje. We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Wanneer we ook op jouw hulp mogen rekenen reageer dan via .

Groet, Bennie Olthof en Gerald Boswinkel

Beste leden,

Dinsdag 20 maart a.s. vindt de jaarlijkse ALV plaats in ons clubhuis op de Bijenkamp. Concreet betekent dit dat we de avond starten met het officiële deel. Na de pauze willen we een terugkoppeling geven van wat de klankbordgroep afgelopen jaar aan informatie heeft verzameld en willen we met jullie van gedachten wisselen over hoe jullie de toekomst van onze vereniging zien.

De klankbordgroep heeft vorig jaar tijdens de Brainstormavond van 19 januari een presentatie geven over een 4 tal scenario’s;
Optie 1: 4 nieuwe banen met toplaag
Optie 2: 4 nieuwe banen met beach
Optie 3: 4 nieuwe banen met padel
Optie 4: 4 nieuwe banen met padel en beach

De leden kwamen zelf met het voorstel om een opblaashal tot de scenario’s te rekenen.

De klankbordgroep heeft al deze punten zorgvuldig beken, besproken en berekend. Hiervoor hebben zij diverse bronnen aangeboord. Gesprekken met Boemerang, Tezz, Bennekom, Winterswijk en ook de notaris.

De uitkomst van al deze informatie willen wij graag deze avond met jullie delen.

Daarnaast hebben we B. Gilissen uitgenodigd om samen met jullie van gedachten te wisselen over de toekomst van onze vereniging. Hoe zien wij als leden onze vereniging over 5 of 10 jaar. Er zijn vele taken binnen een vereniging. We hebben vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn, maar deze zijn niet voldoende om alle plannen en ideeën te realiseren. Wanneer iedereen wat doet kun je de lasten verlagen en komt het niet op de schouders van een relatief kleine groep. Graag horen wij jullie ideeën en mening hierover.

Daarom nodigen we u van harte uit om op dinsdag 20 maart om 19.30 uur in ons clubhuis aanwezig te zijn.

De agenda voor de ALV/ledeninformatieavond ziet er als volgt uit:

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 4 april 2017
 3. Mededelingen
 • Ontwikkeling ledenaantal
 • Resultaat Opendag, AH actie
 • Initiatief gezamenlijke Opendag Bijenkamp
 • Opnieuw opstarten verenigingsles
 • Komst Benoit Gilissen
 1. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur m.i.v. 2018
 • Saskia Kleinluchtenbeld: aftredend secretaris: herkiesbaar.
 • Overige bestuursleden; 2019Miranda Wahl (penningmeester), Karin Snijder (algemeen bestuurslid), 2020 Jeroen Bennink (algemeen bestuurslid), Paul Jonker (voorzitter)
 1. Jaarverslagen diverse commissies
 2. Financieel jaarverslag en balans 2017
 • De documenten liggen 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 1. Verslag kascommissie
 2. Decharge van het bestuur
 3. Vaststelling begroting 2018

20.15 uur PAUZE

 1. Toekomst TV Mallumse Molen
 • Terugblik afgelopen jaar
 • Ontwikkeling park
 • Vervanging banen
 • Vernieuwing park
 • Duurzaamheid TVMM (met gastspreker Benoit Gilissen)
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De verenigingsles wordt ook in 2018 vervolgd. We beginnen voorlopig 1x per maand en bij succes wordt wellicht de frequentie verhoogd. Jij doet toch ook mee?

Verenigingslessen 2018

Voor nieuwe leden:

 • Alleen lidmaatschap voor € 95,-**
 • Half jaar abonnement van 01-07 t/m 31-12-2018 voor € 60,-**
 • Zomerabonnement, lid voor 3 maanden naar keuze voor € 35,-***
 • Lidmaatschap en 5 lessen voor € 135,-**
 • Lidmaatschap en 10 lessen voor € 175,-**

Overzicht wekelijks trainingsaanbod:
Groepstraining 2 personen 5 weken een ½ uur
Groepstraining 4 personen 5 weken een 1 uur
Privétraining in overleg

** actietarieven enkel voor het eerste jaar, je was vorig jaar geen lid, lidmaatschap tot wederopzegging.
*** lidmaatschap wordt automatisch stopgezet. U wordt niet aangemeld bij de KNLTB.


Voor bestaande leden (starters en gevorderden):

 •   5 lessen voor € 60,-
 • 10 lessen voor € 115,-

Duur lessen zoals hierboven beschreven bij 'Overzicht wekelijks trainingsaanbod'. 


Aanmelden kan via het volgende formulier:

Aanmeldformulier lidmaatschap en/of tennislessen Senioren

Met trots stellen wij aan u voor de vrijwilliger van het jaar 2017: Paul Jonker. Natuurlijk zijn we ook megatrots op de andere kandidaten Jaap Spoor en Jan Swam.

Paul Jonker vrijwilliger vh jaar 2017Jaap Spoor

Verenigingslessen 2017

Om de winnaars van de clubkampioenschappen 2017 te bekijken, klik HIER.

TVMM ZomerActies 2017

De ALV komt er weer aan. Zorg dat je erbij bent op dinsdag 4 april 2017 om 20.00 uur in ons clubhuis.

Wij zoeken nog twee algemeen bestuursleden om het bestuur te completeren. Daarnaast zoeken we nog een vrijwilligerscoördinator, ondersteuning in de kantinecommissie, ondersteuning in de jeugdcommissie, ondersteuning in de sponsorcommissie en mensen die het leuk vinden een activiteit te organiseren of ondersteuning willen bieden. Invulling van deze functies maakt dat jong en oud het hele jaar door kunnen blijven genieten van een hoop (tennis)plezier op ons park!

Beste leden,

Op donderdag 19 januari jl. vond de Nieuwjaarsborrel plaats en is er vanuit de klankbordgroep “Toekomst TVMM” een presentatie gegeven. Geweldig om te zien dat er zo’n massale opkomst was! Een teken dat dit wel leeft bij iedereen of dat mensen vooraf nieuwsgierig zijn geworden.

Een uitgebreide terugkoppeling, alsmede een samenvatting van de response van iedereen, zullen we op een later moment doen.

De presentatie willen we jullie niet onthouden en is HIER te vinden. Voor degene, die er niet waren, is het leuk om vooral naar de linkjes te kijken op pagina 12 en 13.

Een sportief 2017 gewenst namens,

De klankbordgroep “Toekomst TVMM”

Activiteitenkalender

April 2018
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Sponsors

Eet-Feestcafé de Klok

Logo AssurantiekantoorWormgoor

AssurantiekantoorWormgoor